Industrial Visits

  1. Godavari Khore Namdeoraoji Parjane Patil Taluka Sahakari Doodh Utpadak Sangh Ltd, Kopargaon, Dist- Ahmadnagar
  • Parle-G Pvt. Ltd, Khopoli MIDC, Khopoli
  • Godawari Equipments Pvt. Ltd. , Industrial Estate, Kopargaon, Dist-Ahmadnagar
  • Mauli Eco Paper Bag Pvt. Ltd., Nashik
  • Kothari Foods Pvt. Ltd.(Gokul Ice-cream), Industrial Estate. Kopargaon, Dsit-Ahmadnagar
  • Sona Poly And Plastic Pvt. Ltd., Industrial Estate, Kopargaon, Dist-Ahmadnagar
  • Paithani Park, Angangaon MIDC, Yeola